112 GO richt zich op het probleem dat spraakgebrekigen, slechthorenden, doven, niet-Nederlands-sprekenden en mensen in specifieke noodsituaties, ondervinden als ze verbaal met alarmcentrale 112 moeten communiceren.

Dit eerste prototype is ontwikkeld door Thom Smeets, tijdens zijn examenjaar Digital Media Design aan de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht.